แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 77
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (๒๘ เมษายน ๒๕๖๕) 126
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) 131
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) 157
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (๒๘ มกราคม ๒๕๖๕) 177
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๖๔ (๒๙ ธ.ค.๖๔) 195
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๖๔ (๒๙ พ.ย.๖๔) 165
รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๖๔ (๒๘ ต.ค.๖๔) 225
รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๖๔ (๒๙ ก.ย.๖๔) 102
รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๖๔ (๒๗ ส.ค.๖๔) 105

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙