สัญญาจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาลิฟท์

พิมพ์
หมวด: สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 10 เมษายน 2560 เขียนโดย Ampa

สัญญาจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาลิฟท์

Attachments:
Download this file (Lift.pdf)เอกสารสัญญา[ ]955 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙