แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งบจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนธันวาคม 2563) 7
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนธันวาคม 2563) 6
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งบจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนพฤศจิกายน 2563) 23
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนพฤศจิกายน 2563) 27
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ) งบประมาณจังหวัดสมุทรสงคราม 34
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งบจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนกันยายน 2563) 20
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี (งบสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม) 43
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี (งบจังหวัดสมุทรสงคราม) 30
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนสิงหาคม 2563) 59
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน งบจังหวัดสมุทรสงคราม (เดือนสิงหาคม 2563) 44

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙