รายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

พิมพ์
หมวด: รายงานงบการเงิน
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Ampa

รายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙