รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (กรมจังหวัดสมุทรสงคราม) ณ วันที่ 30 ก.ย. 64

พิมพ์
หมวด: รายงานงบการเงิน
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564 เขียนโดย Ampa

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (กรมจังหวัดสมุทรสงคราม) ณ วันที่ 30 ก.ย. 64

Attachments:
Download this file (gfskmsum64.pdf)เอกสารแนบ[ ]117 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙