มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/samutsk/domains/samutsongkhram.go.th/public_html/V2013/images/news/041056-01
แจ้งให้ทราบ
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news/041056-01

ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม ขอให้สมาชิก อส.ทุกคน ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ

         นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

จำนวน 54 นาย แยกเป็น ชาย 45 นาย หญิง 9 นาย ในวันที่ 4 ต.ค.56 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม  โดยขอให้ทุกคนจงภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ทำงานเพื่อประเทศชาติ ในอดีตเมื่อเกิดศึกสงคราม จะมีการรวมตัวกันของราษฎรที่มิใช่กำลังทหาร เพื่อต่อสู้กับข้าศึกเพื่อรักษาแผ่นดิน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สถาปนากองเสือป่า และได้มีแนวคิดในการจัดตั้งหน่วยพลเรือนอาสา โดยได้ออกพระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติให้อำนาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2484 เพื่อให้การฝึกอบรมคนไทยให้รู้จักหน้าที่ในการป้องกันรักษาประเทศชาติในยามศึกสงคราม โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน

                   อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม ยังได้ขอให้ทุกสมาชิก อส.ทุกคน ถือปฏิบัติรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาอันชอบด้วยกฎหมาย มุ่งกระทำในความดี และมีความตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งมอบเครื่องแบบชุดฝึกประจำปีแก่สมาชิก อส.

 

{gallery}news/041056-01{/gallery}

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙