ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รับมอบเก้าอี้สุขาพาสุข

          นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  หัวหน้าส่วนราชการ รับมอบเก้าอี้สุขาพาสุข ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งมอบต่อแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จาก นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ บริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด ซึ่งได้คิดค้นออกแบบและพัฒนาเก้าอี้สุขา เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพในด้านการขับถ่าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน ๕๐๐ ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙