โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ วัดกลางเหนือ

                 พระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระเถระ ชุมนุมเทวดา ประธานสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และนำเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนนักเรียน นักศึกษา พระสงฆ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดกลางเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙