โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ วัดเกตการาม

            นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดเกตการาม พระอารามหลวง ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยพระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ.) และพระสมุทรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (นิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์จาก วัดต่าง ๆ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนและ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙