กาชาดช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย

           นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมรองนายกเหล่าชาดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพร้อมทั้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ลงพื้นที่  ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเข้าเยี่ยมนางสาวเรณู อร่ามศรี อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  ที่ประสบปัญหากรณีบ้านอาศัยชำรุดทรุดโทรม เป็นอย่างมาก 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙