แจ้งให้ทราบ
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news/141056-1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมงานเวทีเปิดตัวโครงการและสร้างความเข้าใจโครงการการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศน์สามน้ำ

             นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดตัวและสร้างความเข้าใจโครงการการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศน์สามน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 14 ต.ค. 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพวันเธียเตอร์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อ.อัมพวา

              โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นการวิจัยในปีที่ 3  ซึ่งมุ่งเน้นการขยายผลในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชน ในด้าานการให้ข้อมูล ร่วมจัดเก็บ จัดการ และจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการนำข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการวางแผน

             นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนทางเลือกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อภาพอนาคตของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งรองรับเหตุการณ์อนาคตภายใต้ปัจจัยความไม่แน่นอนทั้งในระดับชุมชน ตำบล และจังหวัด

 

{gallery}news/141056-1{/gallery}

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙