optionen handel.

การแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐  นายคันฉัตร  ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางดวงแข  ธรรมครุฑ ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ(เลขสวย) จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙