optionen handel.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ร่วมกันพัฒนาถนนหมู่ที่ ๕

      ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  ท้องถิ่นท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ร่วมกันพัฒนาถนนหมู่ที่ ๕ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙