optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่บันทึกเทปประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส้มโอ

              ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายคันฉัตร  ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายนิคม  มณีจันทร์ นายอำเภอบางคนที  นางอัจฉรา  กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บันทึกเทปประชาสัมพันธ์ เรื่อง ส้มโอ ณ หมู่ 3 ต.บางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙