optionen handel.

พิธีเปิดงาน “ชาวสมุทรสงครามร่วมใจ ถวายความอาลัย”

               ในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๘.๐๐ น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชาวสมุทรสงครามร่วมใจ ถวายความอาลัย” ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีสมุทรสงคราม/ภาคประชาชนสมุทรสงคราม ณ บริเวณเชิงสะพานข้ามไปวัดพวงมาลัย อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙