มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/samutsk/domains/samutsongkhram.go.th/public_html/V2013/images/news/211056-1
แจ้งให้ทราบ
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news/211056-1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง

               นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัด,สรรพากรเขตพื้นที่, ธนารักษ์พื้นที่, สรรพสามิตพื้นที่, ด่านศุลกากรแม่กลอง, ธกส., ธอส.ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน และธนาคาร SME ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม

พร้อมฟังบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานของแต่ละหน่วย และแผนงาน/โครงการที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งปัญหาของแต่หน่วยงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องขาดแคลนบุคลากร บุคลากรเฉพาะตำแหน่งมีน้อยเกินกว่างานที่ต้องรับผิดชอบ

             อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จากสภาพปัญหาที่หน่วยงานกล่าวมา ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานต้องประสบ แต่อยู่ที่การบริหารจัดภายในของหน่วยงาน ส่วนปัญหาของสำนักคลังจังหวัด ให้เร่งดำเนินการประชุมเร่งรัดการติดตามงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พร้อมทั้งชี้ปัญหาไปที่หน่วยงานที่ประสบปัญหาไปเลย เพื่อที่หน่วยงานที่มีปัญหาจะได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่เนิ่น ๆ ส่วนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ช่วยดำเนินการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบทำความสะอาดตัดหญ้าพื้นที่ขึ้นปกคลุมในเขตพื้นที่ราชพัสดุที่เป็นถนน และที่สาธารณะให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่เป็นหน่วยงานที่ทำงานเพื่อประเทศชาติ อย่างแท้จริง

 

{gallery}news/211056-1{/gallery}

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙