จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพิธีเปิดฯ ในการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว และที่ว่าการอำเภอทั้งสามแห่ง พร้อมทั้งมีการทำประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชนได้รับทราบและมาร่วมบริจาคหลากหลายช่องทาง 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์บริจาคสิ่งของ ต้องเป็นสิ่งของที่เป็นความต้องการของ สปป.ลาว ที่เป็นของใหม่ที่มีมาตรฐาน ไม่มีสภาพเสี่ยงต่อการชำรุด บูดเน่าเสีย และเสียหายง่าย และขอให้หลีกเลี่ยงสิ่งของใกล้หมดอายุและของที่ใช้แล้ว เสื้อผ้าเก่า เป็นต้น 

จังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสมุทรสงคราม ประชาชน จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำน้ำท่วม สปป.ลาว ได้ที่ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาวจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทั้งสามแห่ง หากประสงค์บริจาคเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เลขที่ ๐๖๗-๐-๑๒๘๘๖-๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.๐-๓๔๗๑-๕๘๓๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙