กิจกรรม "รักษ์แม่กลองที่ คลองจางวาง"

             ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐น. นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "รักษ์แม่กลองที่ คลองจางวาง" ณ บริเวณคลองจางวาง ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ โดยมีนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพลตรีวสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.๑๖ นำกำลังพลทหารและผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๑๖ ราชบุรี จัดโครงการรักษ์แม่กลอง ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "รักษ์แม่กลองที่คลองุจางวาง" ณ บริเวณคลองจางวาง ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาผักตบชวาขวางกั้นลำน้ำปัญหาคูคลองที่ตื้นเขินให้กลับมาสวยงาม น้ำใสสะอาด ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก ให้ชุมชน ประชาชน ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร และเก็บผักตบชวาและวัชพืชได้ประมาณ ๖ ตัน พร้อมนำไปจัดทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไป

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙