พิธีทำลายเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายที่รับมอบจากชาวประมงของจังหวัดสมุทรสงคราม

                  ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามหลังใหม่ นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีทำลายเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายที่รับมอบจากชาวประมงของจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้ากองบังคับการส่วนหน้ามณฑลทหารบกที่ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี มีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าว

 

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดพิธีรับมอบเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายของจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ดอนหอยหลอด) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง สมุทรสงคราม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีชาวประมงจำนวน ๓๐ ราย ได้นำเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายมามอบให้ทางราชการเป็ยลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน ๗๓ ปาก เบ็ดราวจำนวน ๒๐ เส้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทำการประมงโดยใช้เครื่องมือทำการประมผิดกฎหมาย เป็นรูปธรรม และเป็นการแสดงว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีความจริงจังที่จะแก้ไขปัญหาเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย สร้างจิตสำนึกในการทำการประมงอย่างยั่งยืนต่อไป จังหวัดสมุทรสงครามจึงจัดให้มีพิธีทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่รับมอบจากชาวประมงในวันนี้

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙