เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำเรือเจ้าท่าตรวจตราผู้ขับขี่เรือโดยสารนักท่องเที่ยวและผู้ขับขี่เจ็ทสกีบริเวณแม่น้ำแม่กลองและคลองแควอ้อม

               ในวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. นายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภออัมพวา มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.๑๖ , เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.สมุทรสงคราม , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อัมพวา และผูอำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่นำเรือเจ้าท่าตรวจตราผู้ขับขี่เรือโดยสารนักท่องเที่ยวและผู้ขับขี่เจ็ทสกีบริเวณแม่น้ำแม่กลองและคลองแควอ้อม สืบเนื่องจากเมื่อวาน(๖ ต.ค. ๖๑) น้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงในพื้นที่อำเภออัมพวา ทำให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนพักอาศัยอยู่บริเวณริมน้ำได้รับผลกระทบจากการขับเรือเร็วและการขับเจ็ทสกีในแม่น้ำแม่กลองทำให้เกิดคลื่นแรงน้ำเข้าบ้านเรือนของชาวบ้าน จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจสอบ โดยผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผอ.สนง.เจ้าท่าฯ ได้ไปแวะเยี่ยมชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำ ซึ่งชาวบ้านได้แจ้งผลกระทบจากการขับเรือเร็วทำให้เกิดคลื่นแรงน้ำไหลเข้าบ้านและอยากให้สนง.เจ้าท่าฯ ส่งเจ้าหน้าที่และเรือออกตรวจทุกวันเสาร์อาทิตย์เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ผอ.สนง.เจ้าท่าฯ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวและจะนัดประชุมเพื่อหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อไขปัญหาต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙