พิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง

                 ในวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน พิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จุดเทียน จุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดจัดจัดพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๕๗ รูป จากนั้นพิธีถวายบังคม วางพวงมาลา และภาคค่ำจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกฯ เพื่อให้การจัดพิธีวันปิยมหาราช สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดพิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙