กิจกรรมรวมพลังประชาชน ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด/๓ อำเภอ นำโดย นาวาเอกทวี เขื้อชูชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังประชาชน ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองมะขวิดตำบลท่าค่า ในโครงการ ๑๐,๐๐๐ มัดข้าวต้มร้อยใจชาวท่าคา ณ วัดเทพประสิทธิ์ มีประชาชนและเยาวชนร่วมใจกันทำข้าวต้มมัดเพื่อมอบให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทอดกฐินในวันที่ ๒๘ ตุลาคมนี้ นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยมิติศาสนา

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙