พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

              ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดปากง่าม ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที พระสมุทรธรรมคณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนางสาวจินดาวรรณ แสงกาญจนวนิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙