การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีพลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายจอมพงษ์ ภู่พัฒนากูล อัยการจังหวัด พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม

 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร รางวัลในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน ๑ ราย,รางวัลตลาดสดติดดาม ตามโครงการส่งเสริมติดตาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ จำนยน ๑ ราย,มอบโล่ประกาศนียบัตร การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต จำนวน ๕ ราย,พิธีมอบมงกุฎและสวมสายสะพายให้กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแทนยุวฑูตการท่องเที่ยววิถำทยจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๓ ราย

จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุมข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม การจัดงานวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ของชุมชนริมลำน้ำลำคลอง และสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบดูแลรักษา พัฒนาลำน้ำลำคลองเพื่อสุขภาวะอนามัย คุณภาพชีวิต และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,กิจกรรม จัด Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”,โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ, การจัดงานเทศกาลกินปลาทูของดีเมืองสมุทรสงคราม, การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ การป้องกันปัญหายาเสพติดซึ่งวาระสำคัญแห่งชาติ ขอให้บูรณาการในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙