พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก”

                ในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน สำหรับพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกในการมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเสมุทรสงครามทั้ง ๓ อำเภอ มารับบัตรคิวและเข้ารับเสื้อยืดพระราชทานเป็นจำนวนมาก

จังหวัดสมุทรสงคราม มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Biker อุ่นไอรัก” จำนวน ๓,๔๑๔ คน

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ จะเปิดให้ประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเสื้อยืดพระราชทานตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และจะมีซ้อมปั่นสมือนจริงเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙