ผู้ว่าฯ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนซ้อมปั่น “Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จังหวัดสมุทรสงคราม

                ในวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ซ้อมปั่น “Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำ แห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฯ พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยานเป็นจำนวนมาก

สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดเส้นทาง ๒ ระยะ ระยะทาง ๗.๓ กิโลเมตร และ ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ขบวนที่ ๑ นำขบวนโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ /ขบวนที่ ๒ นำโดยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด /ขบวนที่ ๓ นำโดยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ และขบวนที่ ๔ นำโดยนายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ระยะทาง ๗.๓ กิโลเมตร ทั้งนี้ ประชาชนที่สมัครลงทะเบียน ขอให้สวมเสื้อยืดพระราชทาน สำหรับประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถมาร่วมกิจกรรม“Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ด้วยการสวมใส่เสื้อสีเหลืองหรือฟ้า โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. และเริ่มปล่อยขบวนในเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙