พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

            ในวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ศาล อัยการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป 

 

ต่อจากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙