กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “ Bike อุ่นไอรัก ” จังหวัดสมุทรสงคราม

           ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๑๙ น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำพสกนิกรชาวสมุทรสงครามที่ลงทะเบียน ไว้ ๓,๐๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี และนำพสกนิกรร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวรายงาน 

 

สำหรับการปั่นครั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามเน้นความสามัคคีพร้อมเพียง จึงจำกัดความเร็วตามความเหมาะสม รวมทั้งจะแบ่งขบวนจักรยานเป็น ๔ กลุ่ม แยกเป็น ๓๐ กิโลเมตรจำนวน ๓ กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มแรกนำโดยนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด กลุ่มที่ ๒ นำโดยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และกลุ่มที่ ๓ นำโดยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม โดยระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร เริ่มจากสนามกีฬา อบจ.เข้าสู่ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ขึ้นสะพานพระศรีสุริเยนทร์แวะที่จุดพักวัดบางกุ้งถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปลูกต้นไม้มงคลคือต้นรวงผึ้ง/ ต้นสักทอง/ ต้นยางนา รวม ๑๐ ต้น ก่อนไปสู่จุดแวะพักวัดดาวโด่ง เพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาดคลองด้านข้างวัดดาวโด่งร่วมกับคณะจิตอาสาต่าง ๆ และกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้น

ส่วนกลุ่มที่ ๔ เป็นระยะ ๗.๓ กิโลเมตร นำโดยนางอลิสา อภิบุณโยภาส อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฯ สำหรับกลุ่มครอบครัว เริ่มจากสนามกีฬา อบจ. ผ่านถนนเอกชัยเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางเลี่ยงเมืองผ่านห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีแล้วกลับมายังสี่แยกเทศบาลเมืองก่อนกลับเข้าสู่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การปั่น“Bike อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกหมู่เหล่า และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากช่างจิตอาสาทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพมุมสูง(โดรน) ทั้งจากจังหวัดสมุทรสงคราม ,กรุงเทพมหานนคร และพระนครศรีอยุธยา ในการบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙