สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ณ หอประชุมโรงเรียนศรัทธาสมุทร

            ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้รับมอบหมายจาก นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน แพทย์ พยาบาล สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และผู้บริจาคโลหิต ที่หน่วยรับบริจาคโลหิต รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าและเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ณ หอประชุมโรงเรียนศรัทธาสมุทร อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม มีอาจารย์ นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๕๒ ราย บริจาคอวัยวะ ๓ ราย และบริจาคดวงตา ๔ ราย

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙