กิจกรรม “ออมสินขอดูแลรุ่นพี่ Be Healthy & Happy ”

             ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางวรณัน ตันสกุล ผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค ๔ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “ออมสินขอดูแลรุ่นพี่ Be Healthy & Happy ” โดยมีนายชาญเลิศ อำไพวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาคต่าง ๆ ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มลูกค้า สูงวัย และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเข้าร่วมงานฯ

 

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ธนาคารออมสินภาค ๔ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า สูงวัย ภายใต้กิจกรรม “ออมสินขอดูแลรุ่นพี่ Be Healthy & Happy ” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายให้กับผู้สูงวัยหรือรุ่นพี่ โดยธนาคารออมสินจะเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงวัยอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ สันทนาการ และกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับ Life Style และความต้องการของผู้สูงวัยผ่านชมรมหรือชุมชนผู้สูงวัย 

ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาสุขภาพ การบริหารตรวจสุขภาพ การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น CPR นวดเพื่อสุขภาพ โยคะเพื่อสุขภาพ การเต้นบาสโลบ การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยใบเตยหอม การตกแต่งภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ การจับรางวัลมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อีกมากมาย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙