ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนการศึกษา ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๘ ถึง ๑๐

                  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฯ และประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนการศึกษา ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๘ ถึง ๑๐ และทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือและช่วยดูแล ให้กำลังใจแก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับทุน

 

ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คอยหมั่นดูแลความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาที่ต้องการขอความช่วยเหลือให้รีบแจ้งนายอำเภอนั้น ๆ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้อย่างเร่งด่วน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙