พิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมือง แม่กลอง ครั้งที่ ๒๑ “ตอนปลาทูคู่โลก”

                   ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เวทีกลาง ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมือง แม่กลอง ครั้งที่ ๒๑ “ตอนปลาทูคู่โลก” โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัดฯ สมาชิกหอการค้าและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฯ ให้การต้อนรับ โดยมีนายบุญสร้าง บุญกอง ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน โดยประธานในพิธีได้มอบป้ายของดีจังหวัดฯ มอบรางวัลให้แก่ผู้ทรงคุณค่าแห่งปี มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และเยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ภายในงานฯ

 

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒๑ ตอน “ปลาทูคู่โลก” ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการส่งเสริมรักษาชื่อเสียง และคุณภาพของอาหารทะเลและผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในจังหวัดฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 

ภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย การจำหน่ายอาหารที่ทำจากปลาทูกว่า ๕๐ เมนู อาทิ น้ำพริกปลาทู ปลาทูต้มยำ ปลาทูต้มหวาน ปลาทูต้มมะดัน เมี่ยงปลาทู ปลาทูซาเตี๊ยะ ห่อหมกปลาทู เบอร์เกอร์ปลาทู เป็นต้น ประกวดการปรุงอาหารที่ทำจากกะทิและปลาทู การจำหน่ายอาหารทะเลสดและแปรรูป การจำหน่ายสินค้าของดีเมืองแม่กลอง การจำหน่ายพืชผักผลไม้ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดง บนเวทุกค่ำคืน บนเวทีกลาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม การประกวดธิดาปลาทู การแสดงดนตรี การผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า กับศิลปะสมัยใหม่ การแสดงโขนกลางแปลง การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ของเยาวชน การประกวดแตรวงพื้นบ้าน ประกวดดนตรีแม่กลองมิวสิคอวอร์ด การจัดโซนลานวิถีชุมชุมชนคนแม่กลอง การแสดงงานศิลปะที่หลากหลาย แกลเลอรี่ภาพถ่ายหัวข้อ สีสันของสมุทรสงคราม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙