ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงานสมโภช วัดประดู่ พระอารามหลวง

                 ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรนิมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเปิดงานสมโภชวัดประดู่ พระอารามหลวง โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษยานุศิษย์ และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

โดยพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานฝ่ายฆราวาส กรวดน้ำรับพร ต่อจากนั้นจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยที่เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์อดีตพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระอุโบสถ ทอดผ้าไตรบังสุกล ๑๐ ไตร บนอาสนสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ ทอดผ้าบังสุกลแด่พระสงฆ์ที่คตพระระเบียงรอบพระอุโบสถ พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล เสร็จแล้วประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร 

สำหรับวัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเคยเสด็จประพาส โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ รับทักษิณานุปทาน เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ทั้งสองพระองค์และบูรพระมหากษัตริย์ไทย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙