การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

                  ในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน ๘๐ นาย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒" เพิ่มพูนทักษะช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Cardiopulmonary resuscitation (CPR) Basic Training for Police" เพื่ออบรมเพิ่มทักษะการช่วยชีวิต (CPR) โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มูลนิธิสว่างเบญจธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และมูลนิธิสรรพราเชนทร์จังหวัด มาฝึกปฎิบัติและให้ความรู้ 

 

พลตำรวจตรีอาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การอบรม ครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ตลอด ๒๔ ชม. และมีโอกาสประสบเหตุฉุกเฉินได้บ่อยครั้ง ดังที่ทราบกันว่า ปัจจุบันประเทศไทยเสียชีวิตด้วยสาเหตุอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสที่จะรอดชีวิต ด้วยความสำคัญดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจึงควรมีทักษะในการช่วยชีวิตเบื้องต้น หรือ CPR เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้ตำรวจทุกนายเป็นตำรวจที่พร้อมรับใช้ประชาชนในทุกด้าน สมกับคำที่ว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โดยแท้จริง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙