กิจกรรมพัฒนา ”ลงแขก ลงคลอง” ทำความสะอาด กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในคลองท่าคา

            ในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที เยี่ยมให้กำลังใจ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลบางกระบือ และตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จำนวน ๘๕ คน ที่ร่วมกิจกรรมพัฒนา ”ลงแขก ลงคลอง” ทำความสะอาด กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในคลองท่าคา ด้านหลังวัดตะโหนดราย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙