ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี ต.บางขันแตก

              ในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี ต.บางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โคนมี นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ส่วนราชการ นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน นำเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของกลุ่มนวัตวิถีชุมชน ชมภูมิปัญญาชาวบ้าน และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มากมายหลายชนิด ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙