พิธีวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

             ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๙ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สำหรับพิธีบวงสรวงศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถือเป็นพิธีสำคัญ ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม

จัดขึ้นวันที่ ๑๙ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายประสูติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประธานถวายเครื่องราชสักการะแด่พระรูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ถวายภัตราหารแด่รูปหล่อพระครูวิมลคูณากร(หลวงปู่ศุข)วัดปากคลองมะขามเฒ่า จากนั้นเริ่มพิธีบวงสรวง เจ้าหน้าที่จุดพลุจำนวน ๑๙ นัด จุดประทัดจำนวน ๕,๐๐๐ นัด พร้อมทั้งพิธีทางศาสนา โดยมีพระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙