การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษและตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเป้าหมายภายในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น.  นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษและตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเป้าหมายภายในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม โดยมี ศอ.ปส.จ.สส /ป.ป.ส.ภาค ๗ /กอ.รมน.จ.สส. /มทบ.๑๖ /ภ.จว.สส. และ สสจ.สส  ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙