รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภออัมพวา

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. นายประจินต์  ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภออัมพวา จำนวน ๓ จุด ดังนี้  ๑. จุดตรวจหลักบริเวณด้านหน้าปั๊มน้ำมัน PT (ริมถนนพระราม ๒ ฝั่งขาเข้า กทม. กม. ที่ ๗๗) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา ๒. จุดตรวจหลักถนนสมุทรสงคราม - บางแพ บริเวณหน้า บริษัท ทีโอที จำกัด สาขาอัมพวา ๓. จุดรอง/จุดบริการประชาชน อบต.บางช้าง ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ หมู่ที่ ๖ (สะพานลอยวัดดาวดึงษ์) พบเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙