ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม, รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม (ท), ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม, หัวหน้า บก.ควบคุมส่วนหน้า มทบ.๑๖, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม, นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอในพื้นที่ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จำนวน ๖ จุด

(๑) บริเวณป้อมตำรวจจราจรสี่แยกบางยี่รงค์ ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที  (๒) บริเวณป้อมตำรวจจราจรบางคนที หน้าวัดบางใหญ่ ถ.สมุทรสงคราม–บางแพ อ.บางคนที (๓) บริเวณหน้าบริษัท ทีโอที จำกัด สาขาอัมพวา (หน้าวัดนางวัง) ถ.สมุทรสงคราม–บางแพ อ.อัมพวา (๔) บริเวณสี่แยกลาดใหญ่ ถ.เอกชัย กม.๖ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ (๕) บริเวณใต้สะพานต่างระดับทางเข้าเมืองฯ ถ.พระราม ๒ กม.๖๓ ฝั่งขาลงสู่ภาคใต้ อ.เมืองฯ (๖) บริเวณด้านหน้าปั๊มน้ำมัน PT (ริม ถ.พระราม ๒ ฝั่งขาเข้า กทม. กม.ที่ ๗๗) ม.๖ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา ซึ่งในปีนี้ได้ใช้แนวทางการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยจะคุมเข้ม ระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ - ๒ ม.ค. ๒๕๖๒ เพื่อดูแลความปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้เหลือน้อยที่สุด

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙