กิจกรรมอบรมเยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ : เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม ประธานเปิดกิจกรรมอบรมเยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ : เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที พร้อมบรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ศาสตร์พระราชา พร้อมด้วยนายจิตติพัฒน์ ดอนเหนือ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน บรรยายการถ่ายภาพด้วยมือถือสมาร์ทโฟน การทำคลิปวีดีโอทางมือถือ ให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล ให้กับเยาวชนจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร จำนวน ๒๐ คน

 

จากนั้น นายสุชล สุขเกษม ปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายถึงการนำศาสตร์พระราชามาปฎิบัติและขยายผลจนเกิดความสำเร็จ จำนวน ๖๘ ฐาน บนพื้นที่เพียง ๒ ไร่ ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาดูงานระดับประเทศ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙