พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเป็นเครื่องถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

            ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเป็นเครื่องถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันวางพานพุ่มถวายราชสักการะกันโดยพร้อมเพรียง และมีการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๐๖.๐๙ น.ของวันเดียวกัน

 

วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี มีความสำคัญด้วยเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกและเป็นวันที่ระลึก "วันตากสินมหาราช” และตามประวัติศาสตร์ไทยเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๑ เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ และเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงมีชัยชนะในการสู้รบกับข้าศึก ณ ค่ายบางกุ้งแห่งนี้ด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙