ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

             ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ จุด (๑) บริเวณหน้าวัดช่องลม ถนนสมุทรสงคราม – บางแพ ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ (๒) บริเวณสี่แยกวัดลาดเป้ง หน้าที่ทำการ อบต.นางตะเคียน อ.เมืองฯ (๓) บริเวณใต้สะพานต่างระดับทางเข้าเมืองฯ ถนนพระราม ๒ (อาชีวะอาสา) อ.เมืองฯ เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙