ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

           ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ บริเวณ สี่แยกลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง พบ พ.ต.ท.โสภณ เสือส่าน  สวญ.สภ.ลาดใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั้งนี้ได้มอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชน จากนั้นจึงได้ออกตรวจสภาพการจราจรในพื้นที่ ทั้งบนถนนพระราม ๒ และ ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ต่อไป

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙