optionen handel.

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

           ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ บริเวณ สี่แยกลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง พบ พ.ต.ท.โสภณ เสือส่าน  สวญ.สภ.ลาดใหญ่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ทั้งนี้ได้มอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชน จากนั้นจึงได้ออกตรวจสภาพการจราจรในพื้นที่ ทั้งบนถนนพระราม ๒ และ ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ต่อไป

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙