งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "อัมพวา รื่นเริงเถลิงศกใหม่" (Count Down ๒๐๑๙)

            ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผุ้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "อัมพวา รื่นเริงเถลิงศกใหม่" (Count Down ๒๐๑๙) ณ ที่ว่าการอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีการแสดงวงดนตรีของสุนทราภรณ์ พร้อมกับการลีลาศ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙