รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

          ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภออัมพวา จำนวน ๘ จุด

ดังนี้ ๑. จุดบริการประชาชน ต.ปลายโพงพาง บริเวณที่ทำการกำนันหมู่ที่ ๓  /๒. จุดบริการประชาชน ต.วัดประดู่ บริเวณถนนปากท่อสายเก่า / ๓. จุดบริการประชาชน ต.บางนางลี่ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บางนางลี่ / ๔. จุดบริการประชาชน ต.บางแค บริเวณศูนย์กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค / ๕. จุดบริการประชาชน ต.แควอ้อม บริเวณสามแยกบางแคใหญ่ / ๖. จุดบริการประชาชน ต.สวนหลวง บริเวณหน้าวัดภุมรินทร์กุฏีทอง /  ๗. จุดตรวจหลัก เทศบาลตำบลอัมพวา บริเวณถนนสมุทรสงคราม - บางแพ หน้า บริษัท ทีโอที จำกัด สาขาอัมพวา / ๘. จุดตรวจหลัก ต.แพรกหนามแดง บริเวณด้านหน้าปั๊มมัน PT (ริมถนนพระราม ๒ ฝั่งขาเข้า กทม. กม. ที่ ๗๗) พบเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙