ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

                 ในวันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายปรีชา ประจันทร์ หัวหน้าสถานีกรมอุตินิยมวิทยาสมุทรสงคราม นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายสมบัติ วานิชชินชัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทานใน และคณะ ได้ลงพื้นที่ที่บริเวณริมทะเลดอนหอยหลอด ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อสอบถามและเป็นกำลังใจพ่อค้า แม่ค้า รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าว ซึ่งดอนหอยหลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ถูกน้ำทะเลที่หนุนขึ้นสูงอย่างรวดเร็วตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. ทำให้บริเวณถนนและบริเวณดอนหอยหลอดมีขยะจากทะเลขึ้นมาอยู่บนบกมากมาย ซึ่งทางสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรสงครามได้เร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่บริเวณดอนหอยหลอด

 

จากนั้นได้เดินทางมายังตลาดแม่กลอง เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และบริเวณหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ถนนเพชรสมุทร ๑ และ ๒ เนื่องจากช่วงเช้าที่ผ่านมามีน้ำท่วมสูง ๒๐-๕๐ เซนติเมตร ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้นำเครื่องสูบน้ำหน้าขนาดใหญ่มาสูบน้ำออกจากบริเวณตลาดแม่กลอง แต่ก็ไม่สามารถสู้กับกระแสน้ำที่เอ่อล้นอย่างรวดเร็วได้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวว่า ห้วงนี้นอกจากจะมีพายุปาบึกที่ส่งผลกระทบมายังจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามเป็นชายฝั่งทะเล ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงสุด และมีคลื่นลมทะเลทำให้บริเวณพื้นที่ริมทะเลและตลาดแม่กลองได้รับผลกระทบ ซึ่งปัจจุบันได้มีเครื่องสูบน้ำอยู่แล้ว ๖ ตัว ทั้งนี้ได้ประสานขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ราชบุรีมาเพิ่มอีก ๑ เครื่องและในวันพรุ่งนี้จะเริ่มสูบน้ำบริเวณตลาดแม่กลองตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมตลาดแม่กลองได้ พร้อมทั้งออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่แม่น้ำให้เฝ้าระวังหากประสบเหตุต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๗๑๕-๘๓๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน โดยจะมีการเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากอยู่ในห้วงของน้ำทะเลหนุนสูง

ด้านนายสรธร อ้นทอง ผู้ประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่งบริเวณตลาดแม่กลอง กล่าวว่า ตั้งแต่จังหวัดมีการตั้งเครื่องสูบน้ำมา สามารถช่วยให้การค้าขายดีขึ้นเนื่องจากน้ำลดลงเร็วจากเดิม ๔ ชั่วโมงกว่า จะลดลง ปัจจุบันที่ผ่านมาน้ำยังไม่เคยท่วมตลาด แต่วันนี้เหตุจากพายุปาบึกก็ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็สามารถเข้าสภาวะปกติแล้ว

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙