แถลงผลการจับกุมยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม

                        ในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรสมุทรสงคราม พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน จังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแถลงข่าวแถลงผลการจับกุมยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ห้วงระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตามที่ได้สนธิกาลังดำเนินตามแผนฯ ปราบปรามกลุ่มเครือข่าย ผู้ค้ายาเสพติด กลุ่มผู้ผลิต ผู้ลาเลียง ผู้ค้ารายใหญ่ ผู้ค้ารายสำคัญ ได้กำหนดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อสกัดกั้นการลาเลียงยาเสพติดทุกช่องทาง

ผลการปิดล้อมตรวจค้น ๒๕ ครั้ง ผลการจับกุมรวมทุกข้อหา ๓๓ ราย ผู้ต้องหา ๓๓ คน ผลการจับกุม ๕ ข้อหาสำคัญ ๖ ราย ผู้ต้องหา ๖ คน รวมของกลางทั้งหมด ยาบ้า ๔๐๘ เม็ด กัญชา ๒๕.๙๐ กรัม ยาไอซ์ ๑๒.๔๕ กรัม กระท่อม ๖ ใบ รถยนต์ ๑ คัน รถจักรยานยนต์ ๑ คัน อาวุธปืน ๑๐ กระบอกรวมมูลค่า ยึด/อายัดทรัพย์สิน ๔๗๕,๐๐๐.- บาท

ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค ๗ และตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม จะดำเนินการแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติด ตรวจยึดทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ เพื่อตัดวงจรการเงินกลุ่มนักค้ายาเสพติดให้สิ้นซาก ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชน ถ้ามีเบาะแสสามารถแจ้งทางสายด่วนยาเสพติด ๑๕๙๙ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์ ๑๙๑ ทุกจังหวัด

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙