พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา ยุวชน เยาวชน และประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒

                    ในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑา ยุวชน เยาวชน และประชาชน จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬาประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกรีฑายุวชน เยาวชนและประชาชน ในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชน ได้พัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และสร้างนิสัยรักการกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงการมั่วสุมกับสิ่งอบายมุขและห่างไกลยาเสพติด 

 

การจัดงานครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กำหนด ๓ วัน คือวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ มีการแข่งขันชิงชนะเลิศกรีฑาประเภทต่างๆ หลายประเภท จำนวน ๑๙ ชนิดกีฬา โดยมีผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า ๓,๐๐๐ คน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙