พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

              ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดเขายี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา พระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเกตการาม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 

จากนั้น พระสมุทรธรรมคณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๐๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและ กล่าวสัมโมทนียกถา และนำเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา ๕๙ วินาที

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙